Kompleksinės logistinės paslaugos gabenant krovinius Europoje ir iš Europos į Rusija.Krovinių gabenimas auto, oro ir jūrų transportu.Krovinių tvarkymas ir apiforminimas uoste, sandėliavimo paslaugos.
LV: +371 67293008
     
 

Specializacija

Bendrovės specializacijos sritys – kompleksinių logistikos paslaugų teikimas, vežant krovinius Europoje ir iš Europos į Rusiją, o tai pat krovinių gabenimas jūrų transportu, krovinio ir dokumentų tvarkymas uoste, sandėliavimo paslaugos.

Gabenant krovinius ypatingas dėmesys skiriamas:

 

  • pasirinktos transporto priemonės atitikimui vežamo krovinio tipui, atsižvelgiant į transporto priemonės keliamąją galią, techninę būklę bei temperatūrinį režimą;
  • krovinio teisingo išdėstymo ir tvirtinimo darbams, vengiant jo savaiminio judėjimo kėbulo viduje, kad krovinys nebūtų sugadintas ar pažeistas savo paties svoriu;
  • saugumo užtikrinimui ir krovinio sugadinimo, pažeidimo ar praradimo kelyje rizikos minimizavimui;
  • tinkamam krovinio gabenimo dokumentų įforminimo vykdymui;
  • savalaikiam transporto priemonės pristatymui į pakrovimo ir iškrovimo vietą.

 Bendrovės "Avant Expedition" logistikos specialistai stebi kaip vairuotojai vykdo savo pareigą vežant krovinį, stebi transporto priemonių judėjimą viso maršruto metu iki pat krovinio pristatymo klientui, konsultuoja bei operatyviai reaguoja į besikeičiančią situaciją.